Description of ON Pharma!

ON Pharma! s-ar putea să te intereseze dacă eşti farmacist sau asistent farmacist. Sau pe cale să devii unul dintre cei care practică meseriile. Pentru că te ajută să îţi testezi şi să îţi îmbogăţeşti cunoştiinţele în domeniul farmaceutic. Ba chiar mai mult, la finalul fiecărui joc, farmaciştii pot fi recompensaţi cu credite de educaţie farmaceutică continuă. Credite care sunt recunoscute de instituţiile abilitate.

Jocul acoperă diferite categorii din cadrul farmaceuticii:
1. Academic
2. Dermatologie
3. Medicină internă
4. Cardiologie
5. Gastroenterologie
6. Urgente chirurgicale
7. Urologie
8. Oto-rino-laringologie
9. Neurologie
10. Ginecologie
11. Alergologie-imunologie
12. Neonatologie
13. Oftalmologie
14. Stomatologie

Dar jocul nu are doar o componentă educativă, ci şi una socială. În timpul jocului, poţi câştigă puncte, special denumite molecule ca să fie din domeniu, cu care poţi susţine diferite cauze. O moleculă valorează un ban. După mai multe susţineri, fiecare cauză va strânge diferite sume de bani, care vor fi donate o dată la 6 luni, de către dezvoltatorii jocului, în contul respectivei cauze. Aşa ca poţi face de două ori bine: şi prin studiu, şi prin interesul faţă de cauze.
ON Pharma! might interest you if you are a pharmacist or pharmacist assistant. Or about to become one of those who practice trades. Because it helps you improve and test your knowledge in the pharmaceutical field. Even more, at the end of each game, pharmacists can be rewarded with continuing pharmaceutical education credits. Loans that are recognized by the relevant institutions.

The game covers various categories of the pharmacy:
1. Academic
2. Dermatology
3. Internal Medicine
4. Cardiology
5. Gastroenterology
6. Surgical Emergencies
7. Urology
8. Oto-rhino-laryngology
9. Neurology
10. Gynecology
11. Allergy-Immunology
12. Neonatology
13. Ophthalmology
14. Dentistry

But the game is not just an educational component, but also a social one. During the game, you earn points, special molecules known to be in the field, which can support various causes. A molecule is worth a penny. After several submissions, each question will raise different amounts of money that will be donated every 6 months by game developers, account particular case. So you can do twice as well: through study and interest in the case.
Bug fixes.

App Information of ON Pharma!

App Name ON Pharma!
Package Name ro.rusubortun.onpharma
Version 1.25
Rating ( 31 )
Size 6.6 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2019-06-18
Installs 1,000+
Category Educational, Games
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *